Tijdelijke stop regeling

De regeling is terug te vinden in het huishoudelijk reglement en is ingesteld om leden die tijdelijk niet kunnen spelen te behouden voor de club. De regeling op zich zelf is prima en nog steeds gewenst. De uitvoering van de kortingsregeling brengt echter veel werk mee en is onoverzichtelijk voor de penningmeester. De uitvoering van de regeling is daarom met instemming van de algemene ledenvergadering in februari 2010 als volgt vastgesteld:

  • Een lid dat voorziet dat hij/zij gedurende meer dan 3 maanden (m.u.v. de zomerstop) niet kan spelen, dient een schriftelijk verzoek in om in aanmerking te komen voor de kortingsregeling in het kader van een tijdelijke stop.
  • Het bestuur neemt over het verzoek een besluit en geeft schriftelijk antwoord aan het lid. In dat antwoord wordt aangegeven wat het maximale tegoed zal zijn als men tot einde jaar niet kan spelen. Het bondsgeld is men altijd over het hele jaar verschuldigd en over de periode van de
    zomerstop wordt geen korting gegeven.

Van het lid wordt verwacht dat hij/zij vóór 1 december laat weten of hij/zij in januari weer komt spelen. Hiervoor ontvangt het lid begin november een herinneringsmail van de penningmeester. Hierop moet het lid reageren. Komt het lid terug met ingang van januari (of eerder) dan ontvangt hij/zij in januari een aangepaste contributienota voor het komende jaar. Komt het lid niet terug dan wordt hij/zij uitgeschreven als lid en vervalt de korting. Wordt er niet gereageerd dan blijft het lid ingeschreven maar vervalt het recht op korting. Het lid kan dan eventueel in januari een nieuw verzoek indienen. Contributie is dan wel verschuldigd, de korting kan pas het jaar daarop verrekend worden.