Clubinfo

BC Steenderen is sinds haar oprichting in december 1984 nog altijd een actieve vereniging, waarbinnen ruim de gelegenheid geboden wordt om recreatief dan wel in competitieverband te spelen.

WAAR?

Badminton Club Steenderen heeft haar thuishaven in Sporthal ’t Hooge Wessel, Pr. Bernhardlaan 3 te Steenderen, telefoon (06) 3168 5315 . Deze sporthal beschikt over een gezellige kantine.

WANNEER?

De vaste speelavond van de vereniging is de donderdag en wel van 18.30 uur tot 23.00 uur. Van 18.30 tot 20.00 uur is de hal gereserveerd voor de jeugd. Speel je in competitieverband dan zal daar gedurende het competitieseizoen gemiddeld 1 avond in de 2 weken bijkomen, uiteraard is deze afhankelijk van de tegenstander. Het competitieseizoen loopt van half september tot februari. Op wedstrijdzondagen is er regelmatig gelegenheid om extra te spelen.

TRAINING?

Jazeker wordt er getraind, dit gebeurt altijd op de vaste donderdagavond. De trainingen starten in augustus/september en lopen door tot en met maart. Wel worden er een aantal donderdagen vrijgehouden voor andere activiteiten. Het speelseizoen van de vereniging loopt globaal van eind augustus/begin september tot half/eind juni.

ANDERE ACTIVITEITEN?

Door het jaar heen worden tal van activiteiten georganiseerd variërend van o.a. invitatietoernooi tot blokcompetitie (binnen de club) en tossavonden. Daarnaast wordt er bijna jaarlijks wel door een of meerdere leden een ‘buitenschoolse’ activiteit georganiseerd (BBQ, avondje uit of iets dergelijks).

MOET IK METEEN LID WORDEN?

Nee hoor, bij BC Steenderen mag je ter kennismaking 3 keer komen meespelen alvorens je een besluit neemt. Mochten er andere introductieacties gelijktijdig lopen dan geldt altijd dat het hoogst aangeboden aantal vrije speelmomenten telt, een totalisering van aanbiedingen is niet mogelijk.

SMASHCARD

Na 3 keer nog twijfel? Je kunt er voor kiezen eerst een smascard voor 5 of 10 keer spelen aan te schaffen. Vraag er naar in de sporthal.

DUO-LIDMAATSCHAP

We kennen ook het z.g. duo-lidmaatschap. Hierdoor kunnen partners die graag spelen maar regelmatig geen kans zien beiden tegelijk aanwezig te zijn onderling bepalen wie op de respectievelijke speelmomenten meedoet. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld tijdens bijzondere speeldagen binnen de club) zijn beiden tegelijk van harte welkom. Vraag voor aanmelding hiervoor naar het speciale inschrijfformulier.

DE KLEINE LETTERTJES?

Die zijn bij ons niet zo klein. Ons verenigingsjaar loopt van januari t/m december. De jaarcontributie bedraagt voor:

  • seniorleden € 200,- per jaar
  • juniorleden (tot 18 jaar) € 100,- per jaar

Deze bedragen zijn all-in d.w.z. inclusief trainingsgeld en de bondsbijdrage. Wil je opzeggen dan dient dit vóór 15 november schriftelijk (per mail mag ook) bij het secretariaat gemeld te worden. Na 15 november wordt je lidmaatschap automatisch verlengd tot en met december van het daaropvolgende jaar.

WAT MOET IK NOG MEER WETEN?

Zoals dat bij elke vereniging het geval is heeft ook BC Steenderen statuten en een huishoudelijk reglement. Beide liggen ter inzage in de sporthal.

HOE WORD IK LID?

Als je na de vrije probeeravonden besluit lid te worden, kun je het inschrijfformulier invullen en inleveren bij de secretaris of één van de andere bestuursleden.