Regeling werving nieuwe leden


Binnen de vereniging BCS wordt het gestimuleerd dat leden nieuwe leden aanbrengen: reeds jaren geleden is besloten dat leden die nieuwe leden aanbrengen hier financieel voor beloond zouden moeten worden. De desbetreffende regeling is de laatste jaren echter verwaterd.
Om de oude regeling nieuw leven in te blazen heeft het bestuur van BCS in maart 2015 besloten om de regeling opnieuw te introduceren. Uitgangspunt is de volgende lijn:

  • een jeugdlid brengt een senior of jeugdlid aan = € 15,00 in VVV bonnen
  • een senior brengt een jeugdlid aan = € 15,00 in VVV bonnen
  • een senior brengt een senior aan = € 25,00 in VVV bonnen

Nadere invulling van de regeling

  • Indien een jeugdlid jonger is dan 12 jaar dan worden de bonnen overhandigd aan de ouder/voogd;
  • Een lid die een nieuw lid aanbrengt heeft recht op een beloning als hij/ zij zelf reeds een drietal maanden lid is;
  • De beloning wordt op verzoek omgezet in een korting van het eigen lidmaatschapsgeld ter hoogte van de beloning;
  • VVV-bonnen worden gegeven zodra de contributie door het nieuwe lid is betaald. Indien een persoon lid wordt aan het eind van het jaar wordt het nieuwe jaar afgewacht;
  • In onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur over de toekenning van de financiële vergoeding: dit besluit is niet voor beroep vatbaar.