Lidmaatschapsvarianten

Verenigingslidmaatschap en bijzondere lidmaatschappen

Badminton Club Steenderen kent verschillende soorten lidmaatschappen. Met betrekking tot
contributiebetaling maken we het volgende onderscheid:

 • Seniorleden
 • Jeugdleden

Seniorleden betalen verenigingscontributie zoals die door de ALV wordt vastgesteld. Jeugdleden betalen de helft daarvan. De bondscontributie is in beide verwerkt. We heffen niet structureel voor deelname aan competitie en/of training. Wel kan het bestuur (al dan niet terugkerende) toeslagen vaststellen voor verschillende diensten of middelen wanneer daartoe aanleiding bestaat. Afhankelijk van de aard van de bijdrage zal de ALV hiervoor akkoord moeten geven.

We kennen de volgende bijzondere lidmaatschapsvormen.

 • Ereleden
  Een erelid heeft zich zodanig verdienstelijk gemaakt voor de club dat deze nimmer meer contributieverplichting heeft.
 • Bestuursleden
  Bestuursleden worden gecompenseerd voor alle ‘vrijwillige’ inspanning door een korting op de contributie.
 • Duoleden
  Duoleden zijn met z’n tweeën en betalen samen. Zij mogen niet gelijktijdig spelen, uitgezonderd interne toernooien en zondagen waarop vrij gespeeld kan worden.
 • Gezinskorting
  Gezinnen met meerdere leden welke gezamenlijk contributie betalen komen in aanmerking voor een gezinskorting. Deze bedraagt 10% van de gehele jaar contributie wanneer er sprake is van 3 of meer leden zijn. Voorwaarde is wel dat contributie uiterlijk in januari van het lopende kalenderjaar betaald wordt, anders komt de korting te vervallen. De korting wordt gecrediteerd door de penningmeester, nadat de volledige contributie is voldaan.
 • Bijzondere leden
  Het bestuur kan indien er aanleiding bestaat leden belonen met een eenmalige of structurele korting op basis van verleende ondersteuning

Het bestuur behoudt ten allen tijde het recht een verleende korting terug te draaien. Het bestuur stelt de bedragen vast welke gelden per lidmaatschapsvorm. De grondslag waarop deze worden gebaseerd wordt vastgesteld door de ALV.