Regels bij het verzetten van wedstrijden

  • Wedstrijden kunnen tot 1 oktober kosteloos bij de bond doorgegeven worden, mits beide verenigingen hiermee akkoord zijn en er een nieuwe datum is vastgesteld.
  • Na 1 oktober een wedstrijd verzetten kan op een zelfde wijze, echter zal de club met €20 administratiekosten belast worden. Die kosten zullen in principe door het betreffende team moeten worden vergoed.
  • Verzetten kan alleen met een geldige reden, zoals noodweer. Check dan toernooi.nl.
  • Vraag in alle andere gevallen (vakantie, verjaardag, geen vervoer, kermis enz.) een invaller.
  • Alleen de teamcaptain kan via mail een verzoek indienen bij de competitieleider om een wedstrijd te verzetten.
  • 14 dagen of meer voor de originele wedstrijddatum is de uiterlijke termijn om een verplaatsing van een wedstrijd bij de competitieleider aan te vragen. Dit komt doordat 10 dagen voor de originele wedstrijddatum de goedkeuring van beide verenigingen bij de regio binnen moet zijn.
  • Alleen de competitieleider beoordeelt of een reden van verzetten geldig is en gaat zo nodig met spelers in beraad.
  • Alleen de competitieleider kan contact opnemen met de andere competitieleiders en de bond om wedstrijden te verzetten.